ÀREA JURÍDICA

  • Assessorament en matèria de contractació mercantil, operacions societàries, fusions i adquisicions de companyies (M&A) i assessorament diari recurrent en matèria societària.
  • Assessorament especialitzat en tots els àmbits del dret civil, en matèria de persona, família, successions i donacions, drets reals i propietat horitzontal i obligacions i contractes.
  • Assistència i defensa en procediments judicials civils i mercantils, així com en procediments arbitrals i de mediació en diversos àmbits com el sector de la construcció, el dret immobiliari, contracte de franquícia, agència i distribució, consumidors i usuaris, sector bancari i del mercat de valors, reclamació d’impagaments, recobraments i incompliments contractuals, etc.
  • Representació i defensa d’empreses i particulars en concursos de creditors, tant des del punt de vista dels creditors com de la pròpia empresa concursada.
  • Defensa penal de persones físiques i jurídiques imputades per la presumpta comissió de delictes contra empreses i particulars, l’ Hisenda Pública i/o la Seguretat Social i assessorament legal en matèria de compliment normatiu mitjançant el disseny de models de prevenció i compliment personalitzats.
  • Assessorament consultiu i contenciós tant en entitats del sector públic com en clients privats, en els diferents àmbits del Dret constitucional i administratiu.

GESTIONEM LES OBLIGACIONS FISCALS I OFERIM UN SERVEI DE CONSULTA PERMANENT

CONSULTI’NS