ÀREA FINANCERA COMPTABLE I MERCANTIL

  • Assessoria comptable continuada
  • Comptabilització d’operacions d’acord amb la normativa comptable més actual
  • Informes personalitzats
  • Elaboració i l legalització de Llibres Oficials de Comptabilitat, Actes i Socis
  • Cumplimentació enquestes INE
  • Elaboració i dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil
  • Preparació d’informes econòmics i financers d’empreses.
  • Valoració d’empreses
  • Plans de Negoci

RELACIONS LABORALS I TRÀMITS DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL I ALTRES ORGANISMES

CONSULTI’NS